J.D.A. Zuiderveld

J.D.A. Zuiderveld (geb. 12 maart 1947) was een Pekelder predikant.

Biografie

Zuiderveld is een zoon van dominee Herman Zuiderveld en Jeltje Vorster. Hij is gehuwd met L. Reisma.

Zuiderveld was predikant bij de Ned. Herv. gemeente in Oude Pekela vanaf 2 juli 1989.


Eigen Gereedschappen