Herbertus Molanus

Herbertus Molanus (Schildwolde, 1 november 1713 - Oude Pekela, 20 juli 1775) was een te Oude Pekela overleden predikant.

Molanus was een zoon van Adolphus Molanus en Christina Bottichius. Hij was gehuwd met Assa Doedens, dochter van Boele Reent Doedens en Wiske Aeilkes uit Oude Pekela.

Molanus was predikant, o.a. te Onstwedde in 1736.

Beschrijving familiewapen Herbertus Molanus: Een uit een wolk komende arm, houdende een anker paalsgewijs.

Beschrijving familiewapen Assa Doedens: Gedeeld: a. Drie klaverbladen, paalsgewijs.
b. Doorsneden, Boven: Een klimmende leeuw; Beneden: Een vliegende vogel.

Zowel de grafsteen van Herbertus Molanus als Assa Doedens waren in 1910 op het kerkhof bij de Ned. Herv. Kerk te Oude Pekela zichtbaar aanwezig1).

1) bron: Wumkes e.a., Grafschriften in Stad en Lande, 1910.

Eigen Gereedschappen