Harry Hoppentocht

Harry Hoppentocht is een Pekelder inwoner.

Hoppentocht woont in Oude Pekela en is al vele jaren reservist bij eerst de Rijkspolitie in Oude Pekela en na een reorganisatie in 1993 vrijwilliger bij de Regiopolitie in Groningen.

Hoppentocht is Rooms Katholiek. Hij zet zich in voor de Rooms Katholieke Kerk en de St. Willibrordusparochie in zijn woonplaats. Hoppentocht is al meer dan 25 jaar bestuurslid, waarvan een aantal als voorzitter, van het kerkbestuur. Hij was bijzonder actief bij de twee laatste restauraties, waarvan de laatste van 2000-2002, die het kerkgebouw heeft ondergaan. Verder is hij nauw betrokken bij het beheer en onderhoud van de R.K. begraafplaats, het binnenhalen van subsidies ten behoeve van restauraties van de kerk, etc. Hoppentocht vervult een spilfunctie bij begrafenissen.

Hoppentocht ontving voor al zijn werkzaamheden in 2011 een Koninklijke Onderscheiding.


Eigen Gereedschappen