Harmen Stavenga

Harmen Stavenga (Welsrijp, gem. Hennaarderadeel, 11 maart 1862 - Schiedam, 4 januari 1934) was een Pekelder predikant.

Biografie

Stavenga was een zoon van Mink Harmens Stavenga en Grietje Ypes de Vlas. Hij was eerst gehuwd met Aukjen Miedema, dochter van Sjoerd Pieters Miedema en Janke Jelles Spaanstra uit Winsum, gem. Baarderadeel en daarna met Maria Namles Waringa, dochter van Namie Anes Waringa en Johanna Masselink uit Oldeboorn.

Stavenga was van 1901 tot 26 dec. 1912 predikant bij de Vrije Evangelische gemeente te Oude Pekela. Hij kwam uit Schoondijke (Zeeland) en vertrok naar Hypolitushoef op Wieringen. Stavenga was oud-Belgisch predikant.


Eigen Gereedschappen