Halbe Pijbes

Halbe Pijbes (Oude Pekela, 23 oktober 1788 - Nieuwe Pekela, 24 augustus 1849) was een Pekelder winkelier.

Biografie

Pijbes was een zoon van de landbouwer Pijbe Geerts Pijbes en Hindrikje Halbes (Potjewijd). Hij was gehuwd met Hillechien Harms Bok, dochter van de scheepstimmerman Harm Jans Bok en Hillechien Jacobs Fijn uit Oude Pekela.

Pijbes was koopman en winkelier in Nieuwe Pekela. Zijn huis deed tevens dienst als gemeentelokaal. Op 23 juni 1846 ontstond in dit huis een hevige brand tengevolge waarvan het archief van de gemeente Nieuwe Pekela werd beschadigd. Door de onvermoeide ijver van het hoofd van het bestuur en vele andere personen, werden de belangrijkste stukken echter gered.


Eigen Gereedschappen