F. Polak

F. Polak was een Pekelder onderwijzer.

Polak was leraar M.O. in Winschoten. Hij werd in 1932 benoemd tot directeur-leider van de gymnastiekvereniging Hercules, van de Chr. gymnastiekvereniging en van de afdeling van de Ned. Arbeiders Sportbond, alle drie in Nieuwe Pekela.


Eigen Gereedschappen