Bernardus Jemmes Cammenga

Bernardus Jemmes Cammenga 1).

Cammenga was brouwer te Nieuwe Pekela. Hij schonk in 1744 aan de diaconie aldaar een bedrag van 60 gulden opdat hij in de kerk zou worden begraven. In 1760 schonk hij, eveneens aan de kerk te Nieuwe Pekela een collectebus en in 1771 een avondmaalsschotel.

1) Mogelijk gaat het hier om Bernardus Jemmes [ged. Nieuwe Pekela, 14 juli 1709], zoon van Jemmo Tammes en Maria Pauwels, die op 17 nov. 1735 te Nieuwe Pekela een huwelijkscontract sloot met Elsien Daniels, dochter van Daniel Derks en Martje Edes

Eigen Gereedschappen