B. Nieuwbeerta

B. Nieuwbeerta was een Pekelder onderwijzer.

Nieuwbeerta was hoofd van de Willem de Zwijgerschool in Nieuwe Pekela als opvolger van H. Dost. Nieuwbeerta werd op 1 augustus 1944 benoemd tot onderwijzer aan de toenmalige ULO-school. In november 1954 volgde zijn benoeming als hoofd van de Willem de Zwijgerschool. Van 1 november 1952 tot 1 januari 1953 was hij als directeur werkzaam aan de ULO-school in Haarlem, maar omdat deze gemeente geen woonruimte voor hem beschikbaar had, keerde Nieuwbeerta terug op het oude nest. Nieuwbeerta nam in verband met gezondheidsredenen in juni 1975 afscheid van de Willem de Zwijger MAVO-school. Het is o.a. Nieuwbeerta geweest die de school tot grote bloei heeft gebracht.


Eigen Gereedschappen