Andries Cornelis Westdorp

Andries Cornelis Westdorp (25 november 1922 - Hoogezand, 12 juli 2010) was een Pekelder inwoner.

Westdorp woonde in Oude Pekela. Hij was in de jaren 70 van de 20ste eeuw raadslid voor de VVD in de gemeente Oude Pekela. Westdorp heeft in zijn raadsperiode veel voor Oude Pekela gedaan en ontving voor zijn inzet een Koninklijke onderscheiding. Westdorp heeft ook voor de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in Oude Pekela veel betekend. Hij maakte sinds 1962 deel uit van het bestuur. Hij heeft de functie van secretaris ruim 30 jaar vervuld. Ter gelegenheid van zijn 40-jarige bestuursfunctie is hem de erepenning van het Nuts Departement verleend. Tevens is hij benoemd tot erelid. Hij zette zich met name in voor het behouden van de oversteekplaats/passage over de Provinciale weg N367 richting de Zuiderveensterweg in zijn woonplaats. Op 23 februari 2010 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pekela besloten deze oversteekplaats te voorzien van straatnaambordjes met als opschrift André Westdorp Passage.


Eigen Gereedschappen