Andreas Weghe

Andreas Weghe was een Pekelder medicus en herbergier.

Weghe wordt in 1685 genoemd als chirurgijn en herbergier in Pekela. Daarvóór was hij chirurgijn in Winschoten. Hij was gehuwd met Annetjen Jansen.


Eigen Gereedschappen