Andreas ten Have

Andreas ten Have (Zwolle, 4 juli 1639 - Oude Pekela, 4 november 1691) was een Pekelder predikant.

Biografie

Ten Have was een zoon van de conrector van de Latijnse school te Zwolle Nicolaus ten Have en Helena van Steen.

Ten Have werd ingeschreven aan de Groninger Universiteit op 9 mei 1657; Hij ging in ondertrouw te Groningen op 28 mei 1659 met Lammagunda Gockinga, dochter van de secretaris van de Ommelanden Fredericus Gockinga en Lamiena Wilhelmina van Rensen, weduwe van kapitein Maurits d’Ricou; Hij trouwde later met Sophia Sigersma. Ten Have werd predikant te Pekela in 1663; hij was een predikant die vrijwel altijd de classicale vergaderingen bezocht en werd door de vergadering vaak aangewezen als bemiddelaar in netelige kwesties, zelfs tot ver buiten zijn standplaats. Op de synode te Appingedam van 4 mei 1674 maakte ds. Andreas ten Have, pastor in Pekela, bekend dat zijn kercke bij ongeluck gans afgebrandt en geruineert sijnde en noodich hestelt diende te worden. Ten Have heeft zich erg beijverd voor de totstandkoming van de nieuwe kerk in Oude Pekela. Op 4 mei 1684 werd deze door hem ingezegend.


Eigen Gereedschappen