Albert Reijnders

Albert Reinders (Wildervank, 26 mei 1860 - Hilversum, 19 december 1935) was een Pekelder gemeente-ambtenaar.

Biografie

Reinders was een zoon van de ingenieur van de stadsvenen in Stadskanaal Reinhart Reijnders en Griettien Meursing(e).

Reijnders was ontvanger in de gemeente Nieuwe Pekela, die veel heeft gedaan voor het verharden van de weg landzijde en die op het gebied van geheelonthouding een gezien persoon was. In Nieuwe Pekela is in 1946 een straat naar hem genoemd.

bron (gedeeltelijk: Het Veenkoloniale straatnamenboekje. (werktitel). Onuitgegeven manuscript van de Ned. Genealogische Vereniging, afd. Groningen, 2010.


Eigen Gereedschappen