A. van Ham

A. van Ham was een Pekelder vroedvrouw.

Van Ham werd op 30 juli 1906 benoemd tot gemeentelijke vroedvrouw in Oude Pekela op een jaarwedde van 250 gulden, als opvolgster van de overleden J. Deelman-Schröder. Zij kwam uit Pieterburen. Op 9 juni 1936 werd Van Ham, met ingang van nader te bepalen datum, eervol ontslag verleend. Zij werd opgevolgd door C.M. van der Berg uit Rotterdam.


Eigen Gereedschappen