Stichting Oranje Bevrijdings Comité Pekela

Beschermheer Burgemeester M. Schollema


Secretariaat
Tolhuiswijk 15
9665 SB Oude Pekela
0597-614766
obcppekela@gmail.com
bank rekening nr. 1037.41.097


Wat is het OBCP:

De letters OBCP staan voor Oranje Bevrijdings Comité Pekela:

  • Opgericht op 31 januari 2005.
  • 13 februari 2006 een stichting geworden.
  • Sinds 26 oktober 2006 is Burgemeester Schollema beschermheer van het OBCP.


Het OBCP bestuur bestaat uit:

- Bert Blaauw, voorzitter
- Aaltje Plaggenborg-Fruitema, secretaris
- Anneke Zijl-Niezen, penningmeester
- Henk Westers, algemeen bestuurslid

Waarom is het OBCP opgericht:

Het OBCP is opgericht in 2005 om de viering van het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix en de 60 jarige Bevrijding te coördineren. Het OBCP is daarna een stichting geworden met een dagelijks bestuur. Ook heeft het OBCP zich aangesloten bij de Nederlandse Bond van Oranjeverenigingen. Op het jaarcongres van deze Bond op 7 oktober 2006 in Markelo heeft voorzitter Bert Blaauw een onverwacht gesprek gehad met Hare Majesteit de Koningin. Daarin uitte onze Vorstin haar waardering voor het eendrachtige werk van zovele Pekelder organisaties en vrijwilligers op Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Ook Burgemeester Schollema heeft zijn waardering laten blijken door op 26 oktober 2006 beschermheer te worden van de Stichting OBCP

Wat wil het OBCP bereiken:

Het OBCP wil er zijn voor alle Pekelders. Het OBCP werkt samen met diverse Pekelder organisaties. Daarbij wil het OBCP bevorderen dat de activiteiten van deze organisaties op en rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag op elkaar zijn afgestemd. Uiteindelijk worden alle activiteiten als één totaal programma samengesteld voor, door en van de Pekelders. Deelnemende organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering activiteiten, financiering, vergunningen, verzekeringen, Buma en Musicopy rechten.
Eens in de 5 jaar (2010) wordt gestreefd een feestweek te organiseren met dorpsversiering vanaf Koninginnedag tot en met Bevrijdingsdag. Bovendien is er dan een 5 mei optocht die begint in Boven Pekela (Sportpark Rutger Oldeboom) en eindigt in Oude Pekela (watertoren). In de tussenliggende jaren ligt het accent op Koninginnedag gezien Bevrijdingsdag maar eens in de 5 jaar een vrije dag is.

De doelstellingen van het OBCP zijn:

  • Het coördineren/afstemmen van alle bestaande en nieuwe activiteiten in de gehele Gemeente Pekela op en rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag en desgewenst op andere nationale (niet christelijke) feestdagen exclusief de Dodenherdenking op 4 mei. Hierbij respecteert het OBCP bestaande activiteiten en stimuleert het andere organisaties activiteiten te gaan houden;
  • Het leveren van een positieve bijdrage aan Pekela en het vergroten van de saamhorigheid onder de Pekelder bevolking;
  • Het vooraf gezamenlijk presenteren via diverse publicatie uitingen (april) van alle activiteiten op en rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag.


Wat van het OBCP verder kan worden verwacht:

  • Felicitaties te zenden voor de verjaardagen van H.M de Koningin (31 januari), H.K.H. Prinses Ariane (10 april), Z.K.H. de Prins van Oranje (27 april), H.K.H. Prinses Máxima (17 mei), H.K.H. Prinses Alexia (26 juni) en H.K.H. Prinses Catharina-Amalia (7 december);
  • De kennis over de monarchie, de Tweede Wereldoorlog, het Wilhelmus, Groninger en Pekelder volkslied te vergroten;
  • Het vlaggen in de gemeente Pekela op genoemde feestdagen bevorderen.


Ereleden:

Pekelders die een Koninklijke onderscheiding ontvangen, worden tot erelid benoemd van het OBCP. Een erelid betaalt geen contributie en wordt door het OBCP-bestuur uitgenodigd als genodigde bij bepaalde gelegenheden. Bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding ontvangt de decorandus van het OBCP-bestuur een oorkonde waarin het erelidmaatschap wordt bevestigd.

Een samenwerkingsverband is reeds geweest met:

- Basketbal club De Sharks
- Basisscholen Pekela
- Beraad van Kerken
- Buurtverenigingen Pekela
- Buurtvereniging Rondom ’t Veloat
- Comité Oranjespelen Boven Pekela
- C1000 Lukens Nieuwe Pekela
- Dollard College Pekela
- Drukkerij Hoekstra
- EHBO afdelingen Nieuwe en Oude Pekela
- Gemeente Pekela
- Huis voor de Sport
- Jongerenwerk Stichting De Badde
- JCL Design
- Motorclub Mios
- Muziekvereniging Excelsior
- Muziekvereniging en malletband SDG
- Ondernemersvereniging Oude Pekela
- Ondernemersvereniging Nieuwe Pekela
- Politie
- Politiehonden Vereniging Pekela “De Toekomst”
- Poortman & Zn.
- Protestantse Kerk Nieuwe Pekela
- Protestantse Kerk Oude Pekela
- Scouting Pekela
- Shanty & Amusementskoor De Zwalkers
- Shantyplus Koor
- Stichting De Badde
- Stichting Culturele Commissie Pekela
- Stichting Musica Viva
- Supportersvereniging Pekelder Boys
- Tennisvereniging Nieuwe Pekela
- Verzorgingstehuis De Molenhof
- Verzorgingstehuis De Clockstede
- Waborg
- WSS
- Vele andere organisaties die hebben meegedaan en -geholpen m.b.t. de dorpsversiering en de Bevrijdingsoptocht op 5 mei 2005
- En alle sponsoren en donateurs die onze organisatie en de activiteiten ondersteunen

Aanmelden van een activiteit:
Pekelder organisaties worden van harte uitgenodigd om op of rond Koninginnedag en/of Bevrijdingsdag in de gemeente Pekela een activiteit te organiseren. Deze activiteit dient uiterlijk 31 januari a.s. aangemeld te zijn bij het OBCP voor opname in het totale activiteiten programma. Adres secretariaat voor aanmelding activiteit:

Secretariaat Stichting OBCP
Tolhuiswijk 15
9665 SB Oude Pekela
E-mail: obcppekela@gmail.com


Jaarvergadering OBCP:
Indien u een activiteit hebt aangemeld dan bent u van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van het OBCP die in februari 2009 plaatsvindt. Tijd en plaats n.n.b. Tijdens die bijeenkomst zal het totale activiteiten programma op Koninginnedag en Bevrijdingsdag 2009 worden besproken.

Publicatie activiteitenprogramma Koninginnedag en Bevrijdingsdag:

Het activiteitenoverzicht in de gemeente Pekela op/rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag wordt uiterlijk begin april door het OBCP op www.pekela.nl en www.pekelders.nl geplaatst.
Er komt in april 2009 een speciale OBCP krant uit met het activiteitenprogramma en informatie. In de (lokale) pers (Pekelder Streekblad en Pekeltje) treft u die maand ook informatie aan over het activiteitenprogramma van 20 april tot en met 5 mei 2009.

Donateur worden van het OBCP:
U kunt donateur worden door één van onderstaande bedragen over te maken op bankrekening nummer 1037.41.097:
- Individueel: € 5,- per jaar
- Gezin: € 12,50 per jaar (gezin van 2 personen € 10,-
- Organisatie (bedrijf of instelling): € 25,- per jaar

Bij overmaking graag naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres vermelden.


Eigen Gereedschappen