Pekelderdiep

Het Pekelderdiep is een Nederlands kanaal in de provincie Groningen. Het is eigenlijk het in 1728 gekanaliseerd riviertje de Pekel A. Langs het kanaal liggen de lintdorpen Oude en Nieuwe Pekela.

De Pekel A werd gekanaliseerd in verband met turfwinning en landbouw, waarvoor een goede beheersing van het waterpeil noodzakelijk was. Later werd het kanaal belangrijk voor de scheepvaart.

Aan het einde van de 18e eeuw ontstonden scheepswerven langs het diep. De Pekelder kof was een zeewaardig schip, evenals de latere daar gebouwde schoeners.

Aan het begin van de 19e eeuw kwam een vaarverbinding tot stand met de Ommelanderwijk en het Stadskanaal.

Na de Tweede Wereldoorlog verwerd het meer en meer tot een open riool. Door lozingen van industrieel afvalwater van aardappelmeelfabrieken was het regelmatig met een dikke schuimlaag bedekt. Toen rond 1970 het belang van het kanaal sterk was afgenomen, werd voorgesteld het maar te dempen. In de jaren tachtig werd het echter opgeknapt en tegenwoordig is het in gebruik voor de pleziervaart.


Eigen Gereedschappen