Pekelder Machinefabriek

De Pekelder Machinefabriek N.V. te Oude Pekela, in 1854 opgericht door de heer G.B. Drenth. In 1965 geliquideerd. Aangezien de bedrijfsvoering niet meer rendabel is, wordt de productie met ingang van 13 sept. 1965 gestaakt. Het 16 man tellend personeel heeft inmiddels elders werk gevonden. De Pekelder Machinefabriek produceerde in hoofdzaak achterstevens en scheepsroeren.


Eigen Gereedschappen