Oude Pekela - Ingekomen Stukken 1811-1850.

In de archieven van de Nederlandse gemeentebesturen bevindt zich interessant materiaal dat men normaliter niet in de Groninger Archieven aantreft. Vaak treft men hierin zaken aan die een onderzoek meer inhoud en fleur geven.
In de gemeente-archieven treft men niet alleen zaken aan die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, maar vaak ook bij de gemeente gedeponeerde en in bewaring gegeven archieven. Laatstgenoemde archieven kunnen b.v. zijn: verzamelingen van bekende personen, gilde-archieven, archieven van zeemanscolleges, diakonie-archieven, sportraden of familie-archieven.
Zo vindt men in de bij het gemeentebestuur Ingekomen Stukken:

  • Verslagen van zeerampen betreffende de te Pekela thuishorende schepen;
  • Sollicitatiebrieven en benoemingen van o.a. onderwijzers met akten van bekwaamheid;
  • Bezwaarschriften van burgers en bedrijven;
  • Verzoeken tot het Nederlandschap;
  • Aanstellingen van veldwachters;
  • Overlijdensakten van elders overleden ingezetenen (originele akten in een buitenlandse taal);
  • Staten van aanslagen Hoofdelijke Omslag (belasting);
  • Verzoeken om vergunning van allerlei aard;
  • Stichting van fabrieken;
  • Briefpapier met briefhoofd, etc. etc.

Het pdf-bestand „Oude Pekela - Ingekomen Stukken 1811-1850” is hier te downloaden.


Eigen Gereedschappen