Lubbert van Dellen

Lubbert van Dellen (Kollumland c.a., 17 mei 1842) was een Pekelder predikant.

Biografie

Van Dellen was een zoon van de landbouwer Idserd Rogchus van Dellen en Aafke Willems Kloppenburg. Hij was eerst gehuwd met Grietje Krijthe, dochter van de bakker Eltje Jan Krijthe en Frouktje Kartssens Vossema uit Lutjegast en daarna, sinds 1907, met Geertje Meijer, dochter van de koopman Willem Meijer en Woltje Veldman uit Nieuwe Pekela.

Van Dellen was predikant bij de Geref. kerk of haar voorgangers te Nieuwe Pekela van 5 december 1880 tot 3 mei 1894. Hij is in 1894 vertrokken naar de Chr. Reformed Church in Amerika. Van Dellen verbleef daar 13 jaar en keerde in 1907 terug naar zijn geboorteland.


Eigen Gereedschappen