Cichorei- en mosterdfabriek P.D. de Jonge

Op 21 aug. 1860 krijgt de heer Pieter Doedo's de Jonge, cichoreifabrikant te Oude Pekela, toestemming van het gemeentebestuur van Oude Pekela om een cichoreidrogerij te bouwen op het perceel kadastraal bekend gemeente Oude Pekela sectie A no. 449. Met name in de eerste helft van de 20ste eeuw geniet het bedrijf grote bekendheid. In de loop der tijden werd er een mosterdfabriek aan de cichoreidrogerij toegevoegd. Op 26 mei 1933 overlijdt de heer Doedo Pieters de Jonge, cichorei- en mosterdfabrikant. De heer De Jonge was jarenlang lid van de gemeenteraad en tevens wethouder van Oude Pekela. Op 25 mei 1937 wordtu in hotel Nienoord te Oude Pekela, op verzoek van de heer H. de Jonge, verkocht: De in werking zijnde stoom-, cichorei- en mosterdfabriek (firma P.D. de Jonge) te Oude Pekela. Kopers van het woonhuis met fabrieksgebouwen worden de heren N. Gudema en M. Nomden, beiden te Oude Pekela, voor ƒ 5.550,-. De inventaris van de fabriek alsmede de handelsnaam ‘P.D. de Jonge's Mosterd’ wordt een maand later verkocht aan de N.V. De Marne te Groningen.


Eigen Gereedschappen