Jan Johan Boswijk

Jan Johan Boswijk (Arnhem, 7 april 1885 - Bilthoven, 6 oktober 1956) was een Pekelder medicus en wethouder.

Biografie

Boswijk was een zoon van de hoofdonderwijer te Arnhem Derk Boswijk en Attje Taekes Rinsema. Hij was gehuwd met Marchien Sparreboom, dochter van Siebrandus Hermannus Sparreboom en Marchien Bakker uit Nieuwe Pekela.

Boswijk was huisarts en gemeenteraadslid te Oude Pekela. Hij was daar een zeer gezien ingezetene. Boswijk was aldaar wethouder namens de liberalen in 1917 en namens de Partij van de Vrijheid c.q. de VVD van 1946 tot 1953. Iemand, die zich niet alleen als arts aller achting heeft verworven, maar een persoon, die ook blijk heeft gegeven een open oog en een warm hart te hebben voor de algemene belangen. Hij studeerde te Utrecht, waar hij op 1 oktober 1909 zijn artsenexamen deed. Op 17 oktober 1911 vestigde hij zich als huisarts te Oude Pekela, nadat hij gedurende een tweetal jaren voor verschillende collega's de praktijk had waargenomen. Boswijk was voorzitter van de VVD te Oude Pekela en werd beschouwd als de pionier van het liberalisme aldaar. Hij heeft ruim 40 jaar zitting gehad in de gemeenteraad. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was lid van de Commissie voor Georganiseerd Overleg en lid van de Gascommissie.

Boswijk kocht op 28 november 1916 het herenhuis van de eerder dat jaar overleden oud-directeur van de posterijen, Bernardus Johannes Teuben. Hij nam een zeer belangrijke plaats in het verenigingsleven. Boswijk heeft vele functies bekleed op velerlei terrein. Zo had hij zitting in het bestuur van het Nutsdepartement, was hij sinds 1933 onafgebroken voorzitter van de Nutsspaarbank, voorzitter van de kegelclub Concordia, bestuurslid van de sociëteit en van de Algemene Oranjevereniging. Boswijk maakte ook deel uit van het bestuur van de bridgeclub, van Het Groene Kruis, van Volksonderwijs, de Handelsvereniging en nog verschillende andere. Hij is tevens commissaris geweest van de papierfabriek Pekela N.V. aan de Ommelanderwijk. De sport heeft bij hem ook een grote plaats ingenomen. Zo was hij voorzitter van de v.v. Noordster, erevoorzitter van de gymnastiekvereniging Sparta, van de tennisclub Ready en van de ijsvereniging. Boswijk was ook voorzitter van de scheidsrechtercommissie in de afdeling van de KNVB en trad zelf ook als scheidsrechter op. De KNVB benoemde hem tot erelid. Vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van de gemeenteraad van 1916-1956 werd zijn naam bijgeschreven in het ereboek van de gemeente Oude Pekela. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog volop meegewerkt aan het verzet. Hij bood hulp aan Joodse onderduikers. In verband met het verbergen van jodengoederen werd hij op 31 oktober 1942 in het Academisch Ziekenhuis te Groningen gearresteerd door de beruchte Haubtscharführer Robert Wilhelm Lehnhoff van het Scholtenhuis te Groningen. Hij heeft vervolgens tot 22 juni 1943 gevangen gezeten.

Boswijk is tijdens familiebezoek te Bilthoven op de leeftijd van 71 jaar onverwacht overleden. Met dokter Boswijk is een persoon heengegaan, die een zeer werkzaam leven heeft gekend in het belang van de gemeenschap. Iemand, die zonder de populariteit te zoeken, populair is geworden in zijn woonplaats en ook ver daar buiten. Dokter Boswijk is op de algemene begraafplaats te Oude Pekela begraven.


Eigen Gereedschappen