J.M. Koch

Mr. glazenmaker en verver te Oude Pekela ca. 1894. Het door hem gebruikte lood, dat zeer geschikt was voor allerlei manieren van glasgebruik, werd door de E. Heren Leden van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem met een premie beloond.


Eigen Gereedschappen