J.M. Fleurke

J.M. Fleurke was een Pekelder fabrikant.

Fleurke kreeg in 1875, samen met de heren W.L. Meijer en G.L. Meijer, allen kooplieden te Nieuwe Pekela, vergunning tot het oprichten van een aardewerkfabriek, kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela, sectie B, nr. 1318.

Mogelijk betreft het hier Johannes Martinus Fleurke Oude Pekela, 26 oktober 1825 - Nieuwe Pekela, 4 maart 1896]. Aanvankelijk schoenmaker van beroep. Zoon van de schoenmaker Johan Carel Wilhelm Fleurke en Christina Sophia Koch. Hij was gehuwd met de winkelierster Luktje Jacobs Woltjer, dochter van de landbouwer Jacob Jans Woltjer en Grietje Frijdriks Koers uit Winschoten.


Eigen Gereedschappen