J. Jeuring

J. Jeuring was een Pekelder predikant.

Jeuring was predikant bij de Geref. kerk in Oude Pekela van 21 maart 1965 tot 25 oktober 1970. Hij kwam uit Hoornsterzwaag en vertrok naar Heemse.


Eigen Gereedschappen