Hoetmansmeer

Hoetmansmeer is een gehucht in de gemeente Pekela en de naam van het aldaar gelegen bosgebied van Staatsbosbeheer, gelegen in de provincie Groningen (Nederland).

Op de plek van het huidige Hoetmansmeer lag tot de ontginning van het veengebied aan het begin van de 19e eeuw een veenmeer of meerstal dat deze naam droeg en in het Bourtangermoeras lag. Het was een bron van de Pekel Aa. Het wijkenstelsel dat werd aangelegd sloot aan op een zijtak van de Pekeler vaart die ten noorden van het huidige Buiten Pekela op de Pekeler Vaart aansloot. Langs de centrale wijk in Hoetmansmeer kwamen verschillende boerderijen, die voornamlijk op akkerbouw gericht waren. Later werd langs het gehucht het A.G. Wildervanckkanaal gegraven dat in er in een bocht om heen loopt.

Uit luchtfoto's bleek dat er een zandrug liep door het gebied van het gehucht. Archeologen vermoedden op grond daarvan resten te vinden uit de tijd voordat de veengroei het gebied ongeschikt maakte voor menselijke bewoning. Dat bleek te kloppen: Toen in 1982 in het kader van de herinrichting van de veenkoloniën werd besloten een klein bosgebied aan te leggen, werd er vanuit de Rijksuniversiteit Groningen uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. Het gebied waar bodemvondsten werden gedaan bleek 40.000 vierkante meter groot te zijn. De vondsten dateerden uit ca. 5000 voor Chr.: De midden steentijd. Er werden veel stenen pijlpunten gevonden en meer dan vijfhonderd haardkuilen. De vondsten waren afkomstig van rondtrekkende nomaden die geregeld terugkeerden naar deze plek. De hele vindplaats is één van de grootste in Noord-Nederland.

Het bosgebied Hoetmansmeer bestaat uit twee bosgedeelten aan weerszijden van een bocht in het A.G. Wildervanckkanaal. Het ene gedeelte ligt in de gemeente Pekela, het andere in de gemeente Veendam. Er is een picknickplaats met een hardstenen sculptuur van Dimphi Hombergen in de vorm van een uitvergroot voorwerp uit het stenen tijdperk en een informatiebord over de archeologische betekenis van het gebied. Er loopt een verhard fietspad langs het bosgebied met een brug over het kanaal.


Eigen Gereedschappen