Erica

  • Strokartonfabriek te Oude Pekela.
  • Door de chr. gereformeerde gemeente te Oude Pekela is in 1888 beroep ingesteld bij Zijne Majesteit de Koning tegen een verleende vergunning tot het mogen oprichten van een kartonpapierfabriek op het erf van de heer Feldbrugge en wel op grond dat die inrichting zal worden gebouwd in de nabijheid van de kerk, zodat zulks in strijd zou zijn met de bepalingen van de wet.
  • De in 1888 in Oude Pekela in aanbouw zijnde fabriek van de heren H.S. Schröder c.s. zal de naam dragen van Erica (heidebloempje). De eerste directeur wordt de heer H.S. Schröder.
  • In Oude Pekela vindt de in 1888 de aanbesteding plaats wegens het maken van een draaibrug over het hoofddiep ten behoeve van de nieuwe kartonpapierfabriek Erica.
  • In Oude Pekela komt op 1 april 1889 de nieuwe kartonpapierfabriek Erica, directeur de heer H.S. Schröder, in werking. Men kon de papiermachine, geleverd door de heer J.W. Erkens, fabrikant te Düren in Rheinland, zien werken, welke machine dan ook geheel en al aan de gestelde eisen voldoet, want het fabrikaat moet volgens deskundigen zeer goed zijn uitgevallen. Een tal van arbeiders heeft dan ook nu weer volop werk gekregen.

Eigen Gereedschappen