Albion

briefhoofd_albion.jpg
N.V. Strokartonfabriek Albion te Oude Pekela. De Albion is één van de oudste strokartonfabrieken van Oude Pekela. De fabriek werd gesticht in 1888 onder de naam Neo Cartona, welke in 1928, door de dat jaar directeur-mede-eigenaar wordende, H.A. van Wermeskerken, werd gewijzigd in de huidige naam. De productie werd grotendeels in eigen land en Engeland afgezet. De Albion werd op 30 april 1967 voorgoed gesloten. De directe aanleiding tot het besluit was gelegen in de omstandigheid dat de stroschaarste, waardoor de grondstofprijs tot een niet voorziene hoogte was opgelopen, tezamen met de, zij het geringe, teruggang in de afzet van de producten, de exploitatiekosten zodanig hebben doen toenemen, dat de exploitatie in belangrijke mate verliesgevend was geworden en de terugkeer tot een bevredigende situatie in dit bedrijf op redelijke, korte termijn niet te verwachten viel. Bij het sluiten van de fabriek kwam het gehele personeelsbestand van in totaal 91 mensen (onder wie de directeur, de heer P.J. van Wermeskerken) op straat te staan.


Eigen Gereedschappen