A.C. Kant

A.C. Kant was een Pekelder schooldirecteur.

Kant was directeur van de Chr. technische school, de Talmaschool, in Nieuwe Pekela. Hij vertrok in 1978 naar Middelburg waar hij aan een zelfde school tot directeur werd benoemd. Als opvolger van Kant werd geïnstalleerd P. Busman, directeur van de Chr. technische school in Lemmer.


Eigen Gereedschappen