Wetenswaardigheden

Vermeldingen in deze rubriek vinden alfabetisch plaats, voorafgegaan door een ongeordend item.


In den laatsten tijd ontwikkelen de politieke groeperingen in de gemeente niet veel actie.’

  1. Het minimumloon voor een timmerman wordt vastgesteld op 30 cent per uur;
  2. De werkdag wordt bepaald van 's morgens zes tot 's avonds zes uur, met inbegrip van de schafttijden, met dien verstande dat de middagschafttijd 1½ uur zal bedragen. Zaterdags eindigt de werktijd om 4 uur 's middags.