Openbaar vervoer

Omnibus

De eerste omnibusdienst Nieuwe Pekela - Onstwedde v.v. is in 1903 het leven geroepen. Deze eerste omnibus, die tweemaal per week rijdt, wordt in stand gehouden met subsidie van de handelsvereniging en geëxploiteerd door de heer T. Heibroek.


Postwagendienst

Bij besluit van Ged. Staten van Groningen van 15 dec. 1865 wordt goedgevonden aan Jakob Jans Middel uit Oude Pekela en Klaas Huizing uit Zuidbroek vergunning te verlenen, om onder de firma ‘Middel en Huizing’ een postwagendienst, uitsluitend bestemd voor het vervoer van personen, tussen Oude Pekela en Groningen op te richten, welke iedere dinsdag en vrijdag zal rijden en wel onder de volgende voorwaarden:

  1. dat het hoofdkantoor van de onderneming zal zijn gevestigd te Oude Pekela ten huize van de adressant J.J. Middel en dat er mede een kantoor zal zijn gevestigd te Groningen, ten huize van de kastelein Ter Spil buiten de Kleine Poort aldaar.
  2. dat er onderweg geen kantoren zullen zijn maar te Zuidbroek van paarden zal worden gewisseld.
  3. dat de wagen zal rijden van Oude Pekela over Ommelanderwijk, Veendam, Muntendam, Zuidbroek en Martenshoek naar Groningen en langs dezelfde route weer terug.
  4. dat de overtocht zal plaats hebben in de tijd van vijf uur, zullende de wagen dinsdags en vrijdags ’s morgens om vier uur vertrekken van het gemeentehuis te Oude Pekela en aankomen te Ommelanderwijk om 5 uur, te Veendam om 5½ uur, te Muntendam om 6 uur, te Zuidbroek om 6½ uur, te Martenshoek om 7½ uur en te Groningen om 9 uur, op dezelfde dagen weer vertrekken zal van Groningen ‘s middags om 3 uur en aankomen zal te Martenshoek om 4½ uur, te Zuidbroek om 5½ uur, te Muntendam om 6 uur, te Veendam om 6½ uur, te Ommelanderwijk om 7 uur en te Oude Pekela ten huize van de ondernemer Middel om 8 uur.
  5. Dat de dienst zal worden verricht met een wagen op veren met zitplaatsen voor negen personen en bespannen met twee paarden.
  6. Dat voor deze onderneming zal gelden het navolgende tarief van vrachten per persoon als tussen:

en in dezelfde evenredigheid tussen de genoemde plaatsen.


Omnibusdienst

Tussen Winschoten en Oude en Nieuwe Pekela wordt in juni 1871 een nieuwe omnibusdienst ingesteld. Ondernemer is de heer J.T. Muntinga uit Winschoten. Kantoor te Nieuwe Pekela bij R.G. Koops.


Stoomtram

—-

Eerste Groninger Tramwegmaatschappij

De lijn Veendam - Nieuwe en Oude Pekela van de Eerste Groninger Tramwegmaatschappij wordt op 1 maart 1894 zonder enige feestelijkheid voor het publiek worden opengesteld.