Nieuwe Pekela - Diaconieboek 1739-1799.

Overleden personen uit de voormalige gemeente Nieuwe Pekela van 1739-1799.
In het navolgende een (gedeeltelijke) transscriptie van de Diaconierekeningen van Nieuwe Pekela. Deze rekeningen beslaan een periode van 1739 tot 1811 en omvatten een registratie van de “begravenen” plus vergoedingen voor gebruik van het rouwlaken, algemene donaties, collectes, bijdragen van de diverse gilden en allerlei andere opbrengsten. Dit overzicht is beperkt tot de overlijdens gevallen in de periode 1739-1799.

Bron: Diaconieboek van de N.H. kerk te Nieuwe Pekela van 1739-1811.

Het pdf-bestand „Diaconierekeningen 1739-1799” is hier te downloaden.


Eigen Gereedschappen