David Buurma

David Buurma (Martenshoek, 18 september 1865 - Groningen, 25 juni 1949) was een Pekelder predikant.

Biografie

Buurma was een zoon van de grutter en koopman Klaas Strating Buurma en Alberdina Gezina Landeweer. Hij was eerst gehuwd met Catrienje Botjes, dochter van de landbouwer Eltjo Botjes en Grietje Edzes uit Zuidbroek en daarna met Helena Wilhelmina Penaat, dochter van koopman Hermannus Hinderikus Penaat en Hendrika Wilhelmina Addink uit Groningen.

Buurma was Ned. Herv. predikant te Oude Pekela van 1896-1898. Hij kwam uit Loppersum en vertrok naar Hoogkarspel. Buurma vierde op 3 september 1933 zijn 40-jarig ambtsjubileum. Hij ging op 1 april 1931 met emeritaat. Hij stond verder te Loppersum, Hoogkarspel, Tiel, Noordbroek en vanaf 1910 te Grouw, waar hij in 1931 zijn emeritaat verkreeg.


Eigen Gereedschappen