Christiaan Arlman

Chris Arlman [Meppel, 26 febr. 1944 - Harlingen, 2 juli 2008] was een Nederlandse en Pekelder burgemeester. arlman.jpg Arlman doorliep de rijks HBS te Sneek. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in 1963 op de Provinciale Griffie in Leeuwarden. Vandaar vertrok hij in 1967 naar de gemeentesecretarie in Winterswijk, tot hij in 1971 als plaatsvervangend chef Algemene Zaken op het gemeentehuis te Heiloo werd benoemd. Vandaar ging hij naar Menaldum. Van 1981-1990 was hij burgemeester/gemeentesecretaris van de toenmalige gemeente Nieuweschans, waar hij de heer T.J. Koek opvolgde. In 1986 werd hij internationaal president van de internationale Touring Organisatie Groene Kustweg. Hij was de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Pekela (1990-1998), in januari 1990 ontstaan door een samenvoeging van de tot dan toe afzonderlijke gemeenten Oude en Nieuwe Pekela. Burgemeester Arlman vertrok op 1 januari 1999 als burgemeester naar Harlingen (1998-2006) en werd met ingang van die datum in Pekela opgevolgd door Meindert Schollema. In 2006 ging hij met de VUT. In 2007 keerde Arlman tijdelijk als waarnemend-burgemeester in Oost-Groningen terug en wel in de gemeente Bellingwedde. Hij overleed plotseling te Harlingen op 2 juli 2008.

Arlman stond in Pekela bekend als 'de man met de piepe'. Hij was ook enkele jaren voorzitter van de voetbalclubs Veendam en Cambuur (1999-2000). Burgemeester Arlman ontving een Koninklijke onderscheiding. Hij werd 64 jaar oud.


Eigen Gereedschappen