Christelijk lagere school

In het plan Roomse Wijk te Oude Pekela vindt op 7 jan. 1957 de opening plaats van de nieuwe chr. lagere school. De school is ontworpen door het architectenbureau Smith uit Uithuizen, in samenwerking met de plaatselijke architect van Oude Pekela, de heer H. Veldman.


Eigen Gereedschappen