Chr. gereformeerde kerk

  • Door de chr. gereformeerde gemeente te Oude Pekela is op 31 mei 1888 beroep ingesteld bij Zijne Majesteit de Koning tegen een verleende vergunning tot het mogen oprichten van een kartonpapierfabriek [Erica] op het erf van de heer Feldbrugge en wel op grond dat die inrichting zal worden gebouwd in de nabijheid van de kerk, zodat zulks in strijd zou zijn met de bepalingen van de wet.
  • De christelijke gereformeerde gemeente te Nieuwe Pekela heet sinds 17 juni 1892 de ‘Gereformeerde kerk’ te Nieuwe Pekela.
  • Op 16 sept. 1894 vindt de inwijding plaats van het nieuwe geref. kerkgebouw te Oude Pekela door ds. J.A. Bult uit Winschoten.

Eigen Gereedschappen