Ceres

  • Strokartonfabriek te Oude Pekela.
  • Bij Burg. & Weth. van de gemeente Oude Pekela is op 17 juli 1897 ingekomen een verzoek van A.E. Jager, hotelier, en J. Nienoord, boekhouder in Oude Pekela, om vergunning tot oprichting van een stoomkartonfabriek in deze gemeente. In die fabriek zullen worden geplaatst een stoommachine van 100 paardenkrachten, een dito van plm. 12 paardenkrachten, alsmede drie stoomketels, ieder met een verwarmingsoppervlakte van 90 m². De fabriek zal worden genoemd Ceres.
  • De coöp. strokartonfabriek Ceres te Oude Pekela bestaat in 1940 bijna 25 jaar. Wel werkte de fabriek reeds eerder, maar 25 jaar geleden werd de fabriek overgenomen van de combinatie J. Nienoord. Van de oorspronkelijke fabriek, die dicht bij de openbare weg was geplaatst, is niets meer over. De moderne fabriek is verder achteruit gebouwd.
  • Ceres werd op 8 juli 1915 als coöperatie opgericht. De eerste directeur was de heer J. Nienoord. Omstreeks 1957 werd het kartonnagebedrijf van de gebroeders Sparreboom aangekocht.

Eigen Gereedschappen