Berend Borgesius

Berend Borgesius (Oude Pekela, 6 juli 1839 - aldaar, 5 november 1899), was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Borgesius was een zoon van de onderwijzer Goedhart Borgesius en Willemtje Berends Craker. Borgesius was ongehuwd.

Borgesius was onderwijzer in Oude Pekela. Hij was daar in grote kring bekend en bemind. Behalve onderwijzer was hij thesaurier van de nutsspaarbank, organist in de Herv. kerk, leraar aan de normaalschool, directeur van het kerkelijk koor Marten Luther en directeur van het leesgezelschap Nut en Vermaak.


Eigen Gereedschappen