Algemeen 7

Nu de nieuwe school voor U.L.O. te Oude Pekela in juni 1922 haar voltooiing nadert, zal moeten worden beslist, welke benaming aan deze school zal worden gegeven. In het college van Burg. & Weth. is het denkbeeld besproken om de nieuwe school te noemen naar Hendrik Wester, de bekende onderwijsspecialist in deze omgeving, voorheen hoofd van de school in de gemeente. Gevoeld wordt om deze grote hervormer op onderwijsgebied, die het onderwijs in deze gemeente heeft gediend van 1784 tot 1802 en na die tijd schoolopziener in deze provincie is geweest, te eren, hetgeen kan geschieden door aan de nieuwe school zijn naam te verbinden. Waar echter in deze gemeente de bestaande scholen naar de windstreken zijn genoemd en hier worden aangetroffen de Wester- en de nieuwe Westerschool, zullen, teneinde verwarring te voorkomen, deze scholen op een andere wijze moeten worden aangeduid, hetgeen kan geschieden door nummering van scholen. Voorgesteld wordt mitsdien om de nieuwe U.L.O.-school te noemen ‘Hendrik Westerschool’ en de Ooster-, Wester-, nieuwe Ooster- en nieuwe Wester-school respectievelijk gemeenteschool 1, 2, 3 en 4. Door de raad wordt dienovereenkomstig besloten.


Eigen Gereedschappen