Algemeen 5

Ingaande 1 jan. 1943 vindt te Oude Pekela een reorganisatie plaats voor wat betreft de openbare lagere scholen 2 en 4. Zo wordt de gemeenteschool 4 opgeheven en zal deze school speciaal voortaan gebruikt worden voor het zevende en achtste leerjaar. De leerlingen en het onderwijzend personeel van gemeenteschool 4 gaan over naar school 2, zodat deze school van een drieklassige een vijf- tot zesklassige wordt. Het hoofd van gemeenteschool 4, de heer Jozef M. Duiven, is overgeplaatst naar gemeenteschool 1 (vacature A. Brondijk).


Eigen Gereedschappen